Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng điện toán đám mây Viettel vCloud
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm hệ thống khác
Đơn vị cung cấp: Tổng công ty mạng lưới Viettel
Mô tả sản phẩm:

Mô tả chung: vCloud là nền tảng điện toán đám mây quản lý hạ tầng ảo hóa các dịch vụ CNTT của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel: - Quản lý hạ tầng Server vật lý, Storage (SAN, SDS), giám sát dung lượng và hiệu năng của hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. - Quản lý các máy ảo được sử dụng bởi các đơn vị tại Tập đoàn. - Do các kỹ sư Viettel làm chủ và phát triển. Tính năng công nghệ độc đáo: Đồng nhất một nền tảng duy nhất cho cả các dịch vụ CNTT và Viễn thông trong nhà mạng. Đơn giản và tự động hóa quá trình vận hành khai thác, giảm sự phụ thuộc vào vendor, tăng mức độ làm chủ công nghệ của nhân sự Việt Nam. Tối ưu chi phí đầu tư và vận hành hệ thống. Cung cấp giải pháp về hạ tầng cho chuyển đổi số, bài toán chính phủ điện tử, cách mạng công nghiệp 4.0 Quy mô tốc độ phát triển, khả năng mở rộng thị trường trong nước, quốc tế: Hiện tại với 11 thị trường Viettel đầu tư, đều có thể áp dụng vCloud để tối ưu việc vận hành khai thác mạng viễn thông và công nghệ thông tin ở nước bạn. Ngoài ra có thể sử dụng để kinh doanh dịch vụ public cloud ở các nước này, hoặc sử dụng vCloud làm hạ tầng cho các dịch vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính. Đa phần là những nước kém phát triển hơn Việt Nam nên đều có thể áp dụng những usecase, bài học ở Việt Nam.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại