Tên sản phẩm / Dịch vụ: PHẦN MỀM DỊCH THUẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm công cụ khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ASSIST VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm:

Một bản mở rộng cho mục đích chuyên môn hóa, tăng độ chính xác của www.conviwork.com
CONVILAW giúp giảm 80% thời gian dịch văn bản pháp luật: nghị định, thông tư, nghị quyết...

Tiết kiệm thời gian tới 80% so với phương pháp dịch thuật truyền thống

Định dạng chính xác văn bản sau dịch được định dạng tự động

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại