Tên sản phẩm / Dịch vụ: Internet And Computing Core Certification (IC3)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Iig Việt Nam
Mô tả sản phẩm: Được nghiên cứu và phát triển bởi Certiport (Hoa Kỳ); Là thước đo chuẩn quốc tế về mức độ sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị công nghệ số; Bài thi được thực hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và đã được Việt hóa đầy đủ về bài thi, giáo trình.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,5
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại