Tên sản phẩm / Dịch vụ: Microsoft Office Specialist (MOS)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Iig Việt Nam
Mô tả sản phẩm: Được sáng tạo bởi Microsoft (Hoa Kỳ) và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ); Là thước đo chuẩn quốc tế về kỹ năng sử dụng tin học văn phòng; Bài thi được thực hiện trực tuyến, với hơn 26 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt; Chứng nhận kỹ năng toàn diện và chuyên sâu trên toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dùng trong bộ phần mềm Microsoft Office; Hệ thống bài thi bao gồm: Word, Excel, PowerPoint, Outlook , Access. Word Expert, Excel Expert.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại