Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng Trí tuệ nhân tạo của Viettel - Viettel AI Open Platform
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: TRUNG TÂM AN NINH MẠNG VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Mô tả sản phẩm: Mô tả chung: Viettel AI Open Platform cung cấp những công nghệ nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp cho việc vận hành công việc của các tổ chức, doanh nghiệp được tự động hóa, tối ưu và hiệu quả hơn thông qua những kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Viettel AI Open Platform hiện đang tập trung khai thác những lĩnh vực như: Công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt (Speech Processing); Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt (Natural Language Processing); Công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision)… Tính năng công nghệ độc đáo: Text To Speech: Công nghệ tổng hợp giọng nói cho phép chuyển văn bản thành giọng nói nhân tạo tiếng Việt có độ tự nhiên đạt điểm MOS 4.4, tương đương 95% giọng người thật, hỗ trợ đa dạng 12 giọng đọc nhân tạo 3 miền Bắc-Trung-Nam, giới tính nam nữ khác nhau, tùy chỉnh định dạng phát âm các danh từ riêng theo yêu cầu. Speech To Text: Công nghệ nhận dạng giọng nói cho phép chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản với độ chính xác nhận dạng lên tới 95%. Computer Vision: Công nghệ thị giác máy tính cho phép nhận dạng hình ảnh với độ chính xác nhận dạng lên tới 98%. NLP: Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt cho phép thay thế một phần khả năng suy luận của con người như nhận diện các từ, loại từ, thực thể, ý định trong văn bản; Nhận diện sắc thái tiêu cực, tích cực của một bài viết; Kiểm tra và sửa lỗi chính tả văn bản. Đối tượng sử dụng: Ngành dịch vụ, tài chính ngân hàng, viễn thông… Thị trường: Trong và ngoài nước.
Nơi ứng dụng: Ngành dịch vụ, tài chính ngân hàng, viễn thông
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại