Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp Quản lý Đầu tư và Thi công công trình
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Xây dựng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm hỗ trợ thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, phần mềm quản lý thi công xây dựng …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRÍ TUỆ
Mô tả sản phẩm:

Giải pháp Quản lý Đầu tư và Thi công công trình - - IBOM® - là giải pháp quản trị chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý thi công công trình, ứng dụng trong các doanh nghiệp là Chủ đầu tư và các doanh nghiệp là Tổng thầu/ nhà thầu thi công xây dựng, …
Với những mục tiêu đã đặt ra, IBOM® xây dựng kiến trúc phần mềm lấy quản lý dự án đầu tư và quản lý thi công công trình làm trọng tâm của phần mềm. Đồng thời, xây dựng các phân hệ quản lý nguồn lực của doanh nghiệp (Cung ứng, Kho, Tài sản, Nhân sự) nhằm kết nối với phân hệ Quản lý dự án đầu tư và Quản lý thi công công trình giúp doanh nghiệp điều phối và kiểm soát nguồn lực một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, IBOM® cũng xây dựng các phân hệ hỗ trợ cho công tác điều hành nội nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp, giúp cung cấp thông tin đầy đủ, đa chiều cho lãnh đạo điều hành doanh nghiệp.
IBOM® có khả năng kết nối công việc và dữ liệu của các phòng ban trong doanh nghiệp với nhau, và sự kết nối này được thực hiện thông qua quy trình quản lý của doanh nghiệp, thông qua đó giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu lớn nhất trong quản lý đầu tư xây dựng và thi công công trình, đó là:
▪    Công tác nhập số liệu chỉ cần nhập một lần nhưng thể hiện được tất cả các chỉ tiêu yêu cầu;
▪    Đồng bộ hóa toàn bộ công tác quản lý công trình: lập và quản lý hợp đồng (dự toán) giao việc cho các đơn vị, lập và theo dõi tiến độ thi công, theo dõi công tác nghiệm thu thanh toán… tất cả được cập nhật báo cáo liên tục qua hệ thống các ban điều hành dự án. 
▪    Thông qua phần mềm, lãnh đạo doanh nghiệp và các bộ phận được phân quyền có thể thực hiện được các nội dung:
o    Kiểm soát sát sao tiến độ, khối lượng, giá trị hoàn thành…của công trình, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời đảm bảo dự án triển khai luôn bám sát được kế hoạch;
o    Quản lý xuyên suốt tiến độ, khối lượng thực hiện của các đơn vị;
o    Doanh thu, sản lượng, chi phí thi công (thầu phụ) được cập nhật tự động theo báo cáo khối lượng;
o    Theo dõi được khối lượng tồn đọng của từng hạng mục chi tiết, xác định nguyên nhân để có chính sách thu hồi vốn kịp thời.
▪    Kiểm soát chặt chẽ nguồn lực cung ứng cho các dự án/ công trình (vật tư và thiết bị, nhân lực) tránh dư thừa, thất thoát, lãng phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công trình.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại