Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm cấp phép làm việc IDPermit
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Xây dựng (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm hỗ trợ thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, phần mềm quản lý thi công xây dựng …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTEK
Mô tả sản phẩm:

Kiểm soát thực hiện công việc dưới điều kiện nguy hiểm, rủi ro cao là một việc rất quan trong trong việc vận hành nhà máy, công trình.

Các công việc, hành động và nhân sự thực hiện công việc cần được quản lý hiệu quả và tuân thủ đúng quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động và nhà máy, công trình.

Phần mềm IDPermit - Giải pháp Cấp phép làm việc PTW (Permit to Work), kiểm soát hoạt động an toàn của công trình, nhà máy và đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân sự khi đang làm việc.

Nơi ứng dụng: - Công trường xây dựng - Công trình, nhà máy - Kho/ bãi - Ngành Khai khoáng, cơ khí, dầu khí
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại