Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý và điều tra tai nạn, sự cố IDInspect
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTEK
Mô tả sản phẩm:

Thông báo tai nạn, sự cố và hỗ trợ việc điều tra nhanh chóng theo các mô hình chuẩn là một việc rất quan trọng việc quản lý an toàn nhà máy, công trình.

Các công việc, hoạt động và thao tác người dùng cần được quản lý hiệu quả, nhanh chóng và tuân thủ đúng quy định.

Phần mềm IDInspect - thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - hỗ trợ quản lý, thông báo và điều tra tai nạn, sự cố được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định

Nơi ứng dụng: Công trường xây dựng - Công trình, nhà máy - Kho/ bãi - Ngành Khai khoáng, cơ khí, dầu khí
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại