Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm theo dõi thông số vận hành IDLogsheet
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông - CNTT (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm tính cước, phần mềm phân phối, điều khiển trung tâm cuộc gọi …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTEK
Mô tả sản phẩm:

Theo dõi và kiểm soát các thông số của thiết bị trong quá trình hoạt động là một việc rất quan trọng trong việc vận hành nhà máy.

Các công việc, hành động và nhân sự ghi nhận thông số vận hành cần được quản lý hiệu quả và tuân thủ đúng quy định để đảm bảo các thiết bị được hoạt động ổn định và tối ưu.

Phần mềm IDLogsheet- thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - là hỗ trợ quản lý việc ghi nhận thông số thiết bị, cảnh báo vượt ngưỡng và kiểm soát hoạt động ghi nhận thông số của vận hành viên để đảm bảo cho việc theo dõi, vận hành và được thực hiện hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định về vận hành nhà máy.

 

Nơi ứng dụng: Công trường xây dựng - Công trình, nhà máy - Kho/ bãi - Ngành Khai khoáng, cơ khí, dầu khí
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan