Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý an toàn phương tiện IDVeSafety
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTEK
Mô tả sản phẩm:

Kiểm soát các phương tiện đảm bảo an toàn dưới điều kiện tiếp nhận, vận chuyển các hàng hoá, hoá chất nguy hiểm là một việc rất quan trọng trong việc vận hành nhà máy, công trình và kho bãi.

Các công việc, hành động và nhân sự thực hiện công việc cần được quản lý hiệu quả và tuân thủ đúng quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động, phương tiện và công trình, kho bãi.

Phần mềm IDVeSafety- thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - hỗ trợ quản lý an toàn và kiểm soát phương tiện ra vào các công trình, nhà máy và xí nghiệp đảm bảo cho việc vận hành và nhận xuất hàng hoá, hoá chất nguy hiểm được thực hiện an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.

Nơi ứng dụng: Công trường xây dựng - Công trình, nhà máy - Kho/ bãi - Ngành Khai khoáng, cơ khí, dầu khí
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại