Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm cấp phép và kiểm soát vào ra IOPermit
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTEK
Mô tả sản phẩm:

Xử lý cấp phép và kiểm soát đúng người, đúng phương tiện vào ra các vị trí làm việc, khu vực an ninh, an toàn là một việc rất quan trọng việc quản lý nhà máy, công trình.

Các công việc yêu cầu, cấp phép và kiểm soát an ninh vào ra việc cần được quản lý hiệu quả, nhanh chóng và tuân thủ đúng quy định.

Phần mềm IOPermit - thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - hỗ trợ quản lý, cấp phép và kiểm soát vào ra các khu vực làm việc, khu vực an ninh, an toàn được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.

Nơi ứng dụng: Công trường xây dựng - Công trình, nhà máy - Kho/ bãi - Ngành Khai khoáng, cơ khí, dầu khí
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại