Tên sản phẩm / Dịch vụ: Worldsoft ERP Elite
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm:

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning (Quản trị nguồn lực doanh nghiệp). ERP là một hệ thống quản trị bao gồm một bộ tổng hợp các phân hệ “Modules” phần mềm phục vụ các quy trình giao dịch và quản trị của một doanh nghiệp.
ERP cung cấp một phương pháp có tổ chức nhằm tối đa hóa hoạt động của một doanh nghiệp thông qua việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu chung một cách hợp lý và an toàn.
Phần mềm được xây dựng trên công nghệ web-based có thể triển khai tốt trên cả mạng LAN và mạng Internet.
Phân quyền truy cập: khả năng phân quyền linh hoạt và hạn chế được các truy cập qua địa chỉ IP hoặc subnet.
Nhật ký hệ thống: ghi nhận nhật ký truy cập, nhật ký lỗi có phát sinh.
Hệ thống hỗ trợ chuẩn truyền thông bảo mật
Dữ liệu mã hóa bằng thuật toán MD5
Cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ giúp hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro về dữ liệu.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại