Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Logo:
Mã số thuế: 0304774365
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: Nhà II P.05 CVPM Quang Trung, , Quận 12
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh