Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm: ERP-Worldsoft là một sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ cao, ngoài phiên bản ứng dụng trên desktop Worldsoft còn hổ trợ phiên bản chạy trên web hay còn gọi là sản phẩm web-based giúp doanh nghiệp quản lý và ra quyết định từ xa trên Internet mà không cần đến văn phòng làm việc. Đó là tính ưu việt của sản phầm ERP-Worldsoft.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại