Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý tòa nhà văn phòng cho thuê
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm: Phần mềm áp dụng được cho nhiều loại mặt bằng khác nhau và  áp dụng được cho nhiều tòa nhà có thiết kế mặt bằng khác nhau. Ban QL trung tâm có thể quản lý nhiều tòa nhà tại mọi thời điểm.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại