Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm: Phần mềm được thiết kế đặc thù cho lĩnh vực kinh doanh  và môi giới BĐS phù hợp cho mô hình Chủ đầu tư và Sàn GD BĐS.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại