Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý khu công nghiệp
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm: Phần mềm đáp ứng các yêu cầu nghệp vụ đặc thù của lĩnh vực kinh doanh khu công nghiệp: quản lý thông tin dự án, biên nhận cọc thuê đất và hợp đồng thuê đất, khách hàng, các nhà môi giới và HĐ môi giới, biên bản, tài sản, cơ sở hạ tầng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại