Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý Gốm sứ và Thủ công mỹ nghệ
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm: Đây là phần mềm quản lý kinh doanh khép kín một cách khoa học và có hiệu quả nhất.Phần mềm được viết dưới dạng ứng dụng chạy trên web – based sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại