Tên sản phẩm / Dịch vụ: Một số phần mềm khác của Worldsoft
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Mô tả sản phẩm: Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM Phần mềm cải cách hành chính một cửa Phần mềm Quản lý tour Du lịch Phần mềm Quản lý khách sạn Phần mềm Quản lý kinh doanh mỹ phẩm Phần mềm kế toán Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại