Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp AMS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm xử lý văn bản
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
Mô tả sản phẩm:

Dựa trên nguyên lý kết hợp phần mềm quản trị, hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp (ERP). AMS số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ của khách hàng:
-    Quản lý quan hệ khách hàng.
-    Quản lý mua hàng.
-    Quản lý bán hàng.
-    Quản lý đơn hàng.
-    Quản lý kho.
-    Quản lý sản xuất,vận chuyển.
-    Tài chính kế toán.
-    Quản trị nhân sự
-    Vận tải bộ, vận tải thủy
-    Điều hành & Giám sát cửa hàng.
-    Quản lý nhà máy.
-    Thống kê, báo cáo thông minh
-    Tích hợp Camera AI.
-    CRM
-    Tích hợp APP quản lý nhân viên kinh doanh, bảo vệ.
Điểm khác biệt tạo nên đặc điểm của AMS là điều chỉnh nghiệp vụ, số hóa tuân theo quy trình thực tế của Doanh nghiệp. Giúp hệ thống quản trị công nghệ trở nên thân thiện, dễ  dàng sử dụng, kết nối, thừa kế dữ liệu.

Chính sách/ Ưu đãi hỗ trợ:
- Ưu đãi giải pháp Tổng đài ảo XFone:
- Miễn Phí 1 tháng sử dụng
- Miễn phí khởi tạo
- Miễn phí Online Conference
- Triển khai 100% từ xa, khởi tạo nhanh chóng
- Tích hợp hầu hết đầu số cố định hoặc dịch vụ
- Uptime 99.9% và hỗ trợ 24/7

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại