Tên sản phẩm / Dịch vụ: ViettelSale
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh ViettelSale mang đến cho các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ một nền tảng quản lý và bán hàng tổng thể từ online đến offline. Các chức năng chính:

- Bán hàng và quản lý đơn hàng trên Facebook

- Bán hàng và quản lý đơn hàng tại cửa hàng

- Bán hàng qua Website – Landing page

- Quản lý kho hàng

- Quản lý vận chuyển

- Quản lý xuất nhập tồn

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại