Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng Thương mại điện tử Voso
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng đa ngành khác
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng thương mại điện tử Voso.vn với sứ mệnh giúp người dân địa phương bán sản phẩm của họ cho người tiêu dùng cuối cùng. Các chức năng chính:

- Kênh TMĐT dành cho người mua hàng, người bán hàng

- Quản lý hàng hóa mua bán

- Kiểm tra truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

- Livestream sản phẩm dành cho người bán

- Bán hàng liên kết

- Sàn đặc sản, vé máy bay, dịch vụ thẻ cào, thẻ điện thoại

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại