Tên sản phẩm / Dịch vụ: eroutePRO
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng chuyên ngành
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN DMSPRO
Mô tả sản phẩm:

eroutePRO là phần mềm ứng dụng web, cung cấp trực quan về vị trí viếng thăm và kết quả viếng thăm khách hàng theo thời gian thực của từng nhân viên, giúp các cấp quản lý nắm bắt hoạt động và hỗ trợ kịp thời

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại