Tên sản phẩm / Dịch vụ: deliveryPRO
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng chuyên ngành
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN DMSPRO
Mô tả sản phẩm:

deliveryPRO là giải pháp giúp dễ dàng theo dõi lịch giao hàng và đơn hàng trong mọi giai đoạn. Cấp quản lý tự chủ động theo dõi, điều phối và phân công đơn hàng cho người giao nhận tùy theo khu vực vận chuyển. Ngoài ra, người dùng còn có thể hoạch định tuyến đường vận chuyển và lên lịch giao hàng nhằm tối ưu quãng đường vận chuyển một cách linh hoạt.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại