Tên sản phẩm / Dịch vụ: Quản lý Thư viện Vebrary
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt
Mô tả sản phẩm:

Giải pháp thư viện điện tử tích hợp Lạc Việt Vebrary cho phép người dùng quản lý toàn diện hoạt động nghiệp vụ thư viện cũng như phục vụ bạn đọc, liên thông theo quy trình khoa học và hiệu quả nhất.

Lạc Việt Vebrary cho phép các thư viện thực hiện hiệu quả công tác bổ sung vốn tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau bất kể thuộc loại hình tài liệu nào. Việc quản lý danh mục các nhà cung cấp được thực hiện một cách khoa học thông qua việc tạo lập các hồ sơ về thông tin liên lạc, ưu điểm của nhà cung cấp... Giải pháp cũng cho phép quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên là ấn phẩm định kỳ với các nghiệp vụ chuyên sâu như: biên tập biểu ghi thư mục, tìm kiếm biểu ghi từ cơ sở dữ liệu thư mục dễ dàng để cập nhật; quản lý việc bổ sung ấn phẩm theo kỳ đặt mua, số ấn phẩm và ngày tháng năm xuất bản; hỗ trợ nghiệp vụ đóng tập tài liệu theo chuẩn quy định.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,4
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại