Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt
Logo:
Mã số thuế: 0301448733
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật