Tên sản phẩm / Dịch vụ: PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TVI
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
Mô tả sản phẩm:

Phần mêm nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi phục vụ tốt cho công tác kiểm tra đánh giá học sinh tại các địa phương. - Sở GD&ĐT tập hợp toàn bộ dữ liệu ngân hàng đề của tất cả các trường và các phòng giáo dục trong toàn tỉnh. - Sở GD&ĐT quản lý tổ chức giám sát chất lượng ngân hàng đề của các phòng cũng như các trường đưa lên hệ thống - Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các trường có thể thực hiện việc tạo đề thi, bài kiểm tra đánh giá bằng dữ liệu chất lượng cao đã được thống nhất trong toàn sở.

Nơi ứng dụng: cơ quan quản lý giáo dục, các trường học và các đơn vị đào tạo
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại