Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
Logo:
Mã số thuế: 0401631806
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: Khu C, D Tầng 9, Tòa nhà số 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Đà Nẵng
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật