Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM GEN
Logo:
Mã số thuế: 0108935182
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật