Tên sản phẩm / Dịch vụ: FCAR - Nền tảng chuyển đổi số cho ngành ô tô
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM GEN
Mô tả sản phẩm:

FCAR là nền tảng chuyển đổi số cho ngành ô tô tại Việt Nam. Nền tảng bao gồm giải pháp phần mềm quản lý dành cho đại lý và xưởng sửa chữa ô tô, ứng dụng mobile app để kết nối cộng đồng người sử dụng ô tô với các nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ trong ngành ô tô.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại