Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HACHINET VIỆT NAM
Logo:
Mã số thuế: 2902064774
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: Xóm Sơn 2, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Nghệ An
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật