Công bố số liệu phát triển công nghiệp ICT năm 2022

10/01/2023
Năm 2022, lĩnh vực Công nghiệp ICT đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông công bố số liệu phát triển lĩnh vực công nghiệp ICT năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT ước đạt 148 tỷ USD, tăng trưởng 8% so với năm 2021.

- Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 117 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2021.

- Số doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động ước đạt 42.000 doanh nghiệp.

- Lao động trong lĩnh vực công nghiệp ICT: 1.200.000 người, tăng 6% so với năm 2021.

- Nộp ngân sách: 40.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2021.

- Số khu CNTT tập trung và các thành viên chuỗi Khu Công viên phần mềm Quang Trung: 6 khu.

Số liệu lĩnh vực công nghiệp ICT qua các năm:

 

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, hàngMô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, hàngMô tả được tạo tự động

A picture containing text, font, screenshot, lineDescription automatically generated

Nguồn: Cục CNICT

Tin Mới