Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin tài khoản doanh nghiệp

01/05/2021
Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin tài khoản doanh nghiệp

Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp trang web sẽ hiển thị ra như hình ảnh dưới đây

Bước 2: Bạn click vào biểu tượng như trong ảnh ở trên góc bên phải màn hình.

 

Bước 3: Bạn click vào “Chỉnh sửa thông tin tài khoản” như trong ảnh.

 

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin vào các trường, đặc biệt là các trường có dấu (*)

  • Tên hiển thị: Nhập tên của doanh nghiệp mà bạn muốn đổi vào đây
  • Điện thoại: Nhập số điện thoại của người chủ doanh ngh
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ hiện tại mà doanh nghiệp đang kinh doanh
  • Ảnh đại diện: Chọn ảnh hiển thị cho doanh nghiệp (Có thể có hoặc không)

 

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào các trường trên, bạn click vào “Chỉnh sửa” để lưu lại những gì mà bạn mới chỉnh sửa xong  

Tin Mới