Hướng dẫn thêm mới dịch vụ ICT bằng tài khoản doanh nghiệp

01/05/2021
Hướng dẫn thêm mới dịch vụ ICT bằng tài khoản doanh nghiệp

Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp trang web sẽ hiển thị ra như hình ảnh dưới đây

Bước 2: Ở đây có 2 cách để doanh nghiệp có thể thêm mới dịch vụ doanh nghiệp.

             Cách 1: Bạn có thể tạo nhanh dịch vụ khi click vào “Tạo dịch vụ ICT”

 

                Cách 2: Bạn chọn vào “Quản lý dịch vụ” và click vào “Thêm mới dịch vụ”.

 

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào các trường

  • Tên dịch vụ: Nhập tên dịch vụ mà bạn muốn thêm mới
  • Ảnh dịch vụ: Tải lên đây ảnh dịch vụ mà bạn muốn thêm mới (Click vào “Chọn tệp”)
  • Link dịch vụ: Bạn có nhập vào đây liên kết đến trang hiển thị dịch vụ của bạn
  • Chọn nhóm dịch vụ: Ở đây chúng tôi đã tạo sẵn các nhóm dịch vụ để cho các doanh nghiệp lựa chọn(Lưu ý bạn phải doanh nhóm dịch vụ theo đúng thứ tự để có thể hiển thị nhóm dịch vụ đúng)
  • Mô tả: Bạn nhập vào đây mô tả của dịch vụ để bên nhà nước có thể quản lý
  • Nơi sử dụng: Bạn nhập vào đây nơi sử dụng của dịch vụ của bạn.

 

 

Bước 4: Sau khi nhập đủ thông tin vào các trường trên bạn có thể click “Gửi hồ sơ”  

Tin Mới