Hướng dẫn thêm mới sản phẩm ICT bằng tài khoản doanh nghiệp

01/05/2021
Hướng dẫn thêm mới sản phẩm ICT bằng tài khoản doanh nghiệp

Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp trang web sẽ hiển thị ra như hình ảnh dưới đây

 

Bước 2: Ở đây có 2 cách để bạn có thể thêm mới sản phầm của doanh nghiệp của bạn

   Cách 1: Bạn có thể tạo nhanh sản phẩm khi click vào “Tạo sản phẩm ICT”

   Cách 2: Bạn chọn vào “Quản lý sản phẩm” sau đó click vào “Thêm mới sản phẩm”

 

Bước 3: Bạn nhập đầy đủ thông tin của sản phẩm mà bạn muốn thêm mới vào các trường

  • Tên sản phẩm: Nhập tên sản phẩm mà bạn muốn thêm mới
  • Ảnh sản phẩm: Tải lên đây ảnh sản phẩm mà bạn muốn thêm mới (Click vào “Chọn tệp”)
  • Link sản phẩm: Bạn có nhập vào đây liên kết đến trang hiển thị sản phẩm của bạn
  • Chọn nhóm sản phẩm: Ở đây chúng tôi đã tạo sẵn các nhóm sản phẩm để cho các doanh nghiệp lựa chọn(Lưu ý bạn phải doanh nhóm sản phẩm theo đúng thứ tự để có thể hiển thị nhóm sản phẩm đúng)
  • Mô tả: Bạn nhập vào đây mô tả của sản phẩm để bên nhà nước có thể quản lý
  • Nơi sử dụng: Bạn nhập vào đây nơi sử dụng của sản phẩm của bạn.

 

Bước 4: Sau khi nhập xong các trường ở trên bạn click vào “Gửi hồ sơ” để hoàn thành chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của bạn

Tin Mới