Hướng dẫn thêm mới thông tin tài chính bằng tài khoản doanh nghiệp

01/05/2021
Hướng dẫn thêm mới thông tin tài chính bằng tài khoản doanh nghiệp

Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp trang web sẽ hiển thị ra như hình ảnh dưới đây

Bước 2: Bạn click vào “Thông tin tài chính”

 

Sau khi bạn click vào thông tin tài chính thì sẽ hiển thị ra bảng như hình dưới đây

 

Bước 3: Bạn click vào “Thêm mới” để thêm mới thông tin tài chính

 

Bước 4: Sau khi bạn click vào “Thêm mới” ở thông tin tài chính sẽ hiển thị ra bảng dưới đây

Ở đây bạn điền đầy đủ thông tin vào các trường.

  • Năm: Bạn chọn năm để Tạo mới thông tin tài chính của năm đó
  • Doanh thu: Là doanh thu của doanh nghiệp trong năm đó
  • Lợi nhận sau thuế: Là lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đóng thuế cho nhà nước
  • Nộp ngân sách nhà nước: Là doanh nghiệp đã nộp bao nhiêu cho ngân sách nhà nước vào năm đó
  • Tiền lương: Là tiền lương  của mỗi lao động
  • Số lao động: Là số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp
  • Tổng số lao động đăng ký thuế: Là số lao động đã được doanh nghiệp đăng ký nộp thuế cho nhà nước
  • Ghi chú: Là doanh nghiệp ghi chú những gì muốn thêm vào đây

 

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào các trường trên bạn click “Hoàn thành” để có thể hoàn thành thông tin tài chính bạn muốn thêm mới  

Tin Mới