Nhiệm vụ trọng tâm quý III/2023 lĩnh vực Công nghiệp ICT

11/06/2023
Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 52,2 tỷ USD (trên 1,22 triệu tỷ đồng)

20230613-m04.png

Doãn Mạnh

Tin Mới