Số liệu phát triển công nghiệp ICT 8 tháng đầu năm 2023

10/08/2023
Số liệu phát triển công nghiệp ICT 8 tháng đầu năm 2023

Trong tháng 08 đầu năm 2023, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế ở nhiều nước chưa có dấu hiệu phục hồi, thị trường tiêu dùng CNTT giảm sút, khả năng tăng trưởng thấp do tác động cộng hưởng của xung đột giữa Nga và Ucraina và ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam nói chung và sản phẩm, dịch vụ CNTT nói riêng, các đơn hàng xuất khẩu CNTT của Việt Nam cũng sụt giảm. Từ nửa cuối tháng 6/2023, lạm phát có dấu hiệu suy giảm, thị trường kinh tế toàn cầu phục hồi nhẹ đã giúp thị trường xuất khẩu được cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử tháng 7, tháng 8 đã tăng mạnh gần 14% so với cùng kỳ giúp thu hẹp đà giảm của doanh thu lũy kế so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT 08 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 2,04 triệu tỷ đồng (~ 86,8 tỷ USD), giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử trong 08 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng (~80,8 tỷ USD) giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 72,8 tỷ USD, giảm 4,7 % so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 30% giá trị xuất khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu 02 nhóm hàng hóa "Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "Điện thoại và linh kiện các loại" giữ vững 02 nhóm hàng đứng hàng đầu trong 12 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước song sản lượng xuất khẩu bị sụt giảm so với cùng kỳ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 08 năm 2023, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt gần 35,7 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ và giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt trên 33,7 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập vẫn tăng ổn định. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh), số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký và đang hoạt động ước tính đến hết tháng 08/2023 ước đạt 72.800 doanh nghiệp, tăng 500 doanh nghiệp so với tháng 07/2023 với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân ước đạt 0,735.

Nguồn: Cục CNICT

Tin Mới