Thủ tướng công bố thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia

10/10/2022
(Mic.gov.vn) - Phát biểu tại chương trình “Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022”, sáng nay 10/10/2022, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức. Tham dự chương trình có các Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các ủy viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

Về phía đại biểu quốc tế có ông Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; đại diện các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn ngoại giao, đại diện các đại sứ quán của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

20221010-pg1-TTCP.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia

Thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã khẳng định: “Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia là một sự kiện quan trọng, được tổ chức lần đầu tiên, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số”.

Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ triển khai theo hướng chuyển đổi số một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước. 

Cùng với xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục, góp phần phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, giúp giải quyết hiệu quả các mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; hạ giá thành sản phẩm; giảm thủ tục hành chính, phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành hiệu quả.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu bật một số kết quả tích cực của tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Đó là: Nhận thức và hành động về chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm chỉ đạo; hạ tầng số được tăng cường đầu tư, nhiều nền tảng số tiếp tục được phát triển; cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho Chính phủ số, công tác truyền thông được thúc đẩy; dịch vụ công trực tuyến triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng; an ninh, an toàn thông tin tiếp tục được chú trọng; nguồn lực về tài chính và nhân lực dành cho chuyển đổi số được tăng cường; tỷ trọng đóng góp của kinh tế số vào GDP ngày càng tăng.

Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng đã công bố thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng của Việt Nam về Chính phủ điện tử, Đổi mới sáng tạo và Năng lực cạnh tranh toàn cầu theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế. 

Thứ hai, nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Tập trung triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tránh mọi tư duy cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu, cục bộ, sợ mất lợi ích và va chạm.

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ. Chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia. 

Thứ tư, các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến… Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng số dùng chung; chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số để các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

20221010-pg1-BT_1.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc chương trình

Chuyển đổi số là một hành trình dài, toàn dân, toàn diện

Phát biểu khai mạc sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chuyển đổi số thì trước tiên là nhận thức. Chuyển đổi số là một hành trình dài, toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia là dịp để nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người dân đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung.

Chuyển đổi số là hành động. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là đưa hoạt động của người dân lên môi trường số thông qua các nền tảng số Make in Viet Nam. Tháng 10 là tháng tiêu dùng số.

Người đứng đầu ngành TT&TT cũng cho biết, Bộ TT&TT đã chỉ đạo lựa chọn, đánh giá và công bố 16 nhóm nền tảng số phục vụ nhu cầu của người dân. Mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thiết lập trên toàn quốc. Hơn 100.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp xã đã được bồi dưỡng, tập huấn cơ bản về chuyển đổi số; hơn 5 triệu lượt người dân được tiếp cận, phổ biến kỹ năng số cơ bản thông qua nền tảng học trực tuyến mở đại trà. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chuyển đổi số là phương thức phát triển mới, chuyển đổi số là phương thức mới để giải quyết các vấn đề cuộc sống. Chuyển đổi số sẽ tạo một không gian sống mới là không gian số. Trong không gian này, những vấn đề của thế giới thực sẽ cơ bản được giải quyết. Con người tạo ra tài nguyên dữ liệu, không còn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trong tiếp cận giáo dục, y tế. Công nghệ cao được cung cấp dưới dạng dịch vụ với giá rất rẻ như điện, như nước, ai cũng có thể tiếp cận để sáng tạo. Con người làm việc trên nền tảng số là đứng trên cả 1 hệ tri thức đồ sộ. Chuyển đổi số sẽ tạo nên sức mạnh cho con người, cho mỗi người. 100 triệu người Việt Nam đang chuyển đổi số và đây là sức mạnh Việt Nam.

20221010-pg1-giaithuong.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022

*Tại sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Bộ TT&TT đã trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” 2022 với 5 hạng mục giải thưởng Viet Solutions 2022, gồm: Cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho bộ, ngành; Cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương; Cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho doanh nghiệp; Cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho cộng đồng; Giải thưởng tôn vinh giải pháp chuyển đổi số trong năm.

Giải thưởng cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số cho bộ, ngành xuất sắc nhất: Giải pháp Cảng biển số giải quyết bài toán trong lĩnh vực Giao thông vận tải và logistics.

Đơn vị đưa ra bài toán: Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị đưa ra giải pháp: Công ty Cổ phần Công nghệ Smarthub Logistics Technology

Giải thưởng cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số cho địa phương xuất sắc nhất: Giải pháp nền tảng cửa khẩu số

Đơn vị đưa ra bài toán: UBND tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị đưa ra giải pháp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Giải thưởng cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho doanh nghiệp: Giải pháp số hóa toàn bộ quy trình sản xuất may mặc lên Cloud, kết nối Iots để dữ liệu có tính thời gian thực.

Đơn vị đưa ra bài toán: Công ty cổ phần Slife

Đơn vị đưa ra giải pháp: Công ty Retex

Giải thưởng cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho cộng đồng:

Giải pháp Reavol- sàn thương mại điện tử nội dung số cung cấp tính năng đọc – nghe sách tóm tắt.

Đơn vị đưa ra bài toán: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

Đơn vị đưa ra giải pháp: Công ty cổ Phần Reavol

Giải thưởng tôn vinh giải pháp chuyển đổi số trong năm: Giải pháp chuyển đổi số “Ứng dụng Vietnamkhoemanh” của Công ty TNHH Doctor Aibolit.

Tin Mới