Tên sản phẩm / Dịch vụ: Thiết bị quan trắc nước thông minh kết hợp theo dõi sự tăng trưởng và sức khỏe trên tôm - RYNAN® VISION 100A
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Internet vạn vật - IoT
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
Mô tả sản phẩm:

Thiết bị quan trắc nước thông minh kết hợp theo dõi sự tăng trưởng và sức khỏe trên tôm - RYNAN® VISION 100A là sản phẩm được Công Ty Cổ Phần RYNAN Technologies Vietnam thiết kế và sản xuất độc quyền tại Việt Nam. Sản phẩm hoạt động dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence), công nghệ internet kết nối vạn vật (IoTs) giúp người nuôi tôm giám sát các chỉ tiêu chất lượng nước trong ao nuôi (nhiệt độ, độ pH, độ mặn…), theo dõi và cảnh báo về trạng thái tăng trưởng, cũng như tầm soát tình hình dịch bệnh trên tôm tự động hàng ngày từ đó giúp người dân có những giải pháp thiết thực cho ao nuôi kịp thời, giúp tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu tối đa thất thoát cho mùa vụ. Ngoài ra, RYNAN® VISION 100A cung cấp thông tin minh bạch để truy xuất nguồn gốc tôm trên nền tảng TRACEME.VN, giúp người nuôi quản lý từ xa ao nuôi hàng ngày thông qua ứng dụng di động RYNAN® Mekong được cung cấp miễn phí trên các nền tảng App Store và Google Play.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,1
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại