Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
Logo:
Mã số thuế: 2100592145
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Địa chỉ: Ấp Long Trị, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh
Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh