Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải Pháp Phân Tích Và Định Lượng Chất Thải Hữu Cơ Thông Minh Trong Nuôi Trồng Thủy Sản
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
Mô tả sản phẩm: Trong nuôi trồng thủy sản, chất lượng nước là yếu tố hàng đầu đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng kháng bệnh của thủy sản, từ đó quyết định hiệu quả canh tác của người dân. Giải pháp phân tích và định lượng chất thải hữu cơ thông minh trong nuôi trồng thủy sản gồm có thiết bị phân tích và định lượng chất thải hữu cơ thông minh - Spectro100 (máy đo quang phổ thông minh) kết hợp với các loại test kit, ứng dụng trên điện thoại di động TOMGOXY và phần mềm quản lý trung tâm, cung cấp khả năng xác định nồng độ của các chỉ tiêu phản ánh chất lượng nước bao gồm các loại chất thải hữu cơ, chất khoáng, độ đục, mật độ tảo trong ao nuôi một cách chính xác, dữ liệu phân tích được lưu trữ và quản lý tập trung ở đám mây, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu lớn phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Giải pháp là một đột phá mới với sự kết hợp công nghệ đo quang phổ hấp thụ, quang phổ phát xạ, công nghệ IoT, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI, giúp khắc phục hoàn toàn các hạn chế của các phương pháp truyền thống để đem đến giải pháp giúp người nông dân có thể quản lý, giám sát sự biến động của các chỉ tiêu chất lượng nước trong ao nuôi một cách tự động, chính xác, nhanh chóng và hiệu quả về chi phí, giúp người dân tối ưu năng suất và lợi nhuận từ quá trình sản xuất. Giải pháp của RYNAN đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan