Tên sản phẩm / Dịch vụ: Chuyển đổi số nâng cao năng lực quản lý hiến máu tình nguyện và đảm bảo an toàn truyền máu cho Thành phố Hồ Chí Minh – giotmauvang.org.vn
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTELIN
Mô tả sản phẩm:

 Sản phẩm có các tính năng nổi bật sau
- Nền tảng đăng ký, quản trị thông tin và kết quả hiến máu của người hiến máu tình nguyện
- Cung cấp thông tin để quản lý, kế hoạch, tương tác với người hiến máu tình nguyện
- Cung cấp cơ sở cho việc sử dụng quyền lợi người hiến máu.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại