Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Quản lý Ngân hàng máu TPH.FBlood
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Giải Pháp Thiên Phúc Hưng
Mô tả sản phẩm:

TPH.FBlood là giải pháp Quản lý Ngân hàng máu để hỗ trợ người dùng trong việc quản lý hồ sơ hiến máu, điều chế, cấp phát và lưu trữ chế phẩm máu một cách nhanh chóng, giúp giảm tải các công việc phải làm thủ công hàng ngày.

 • Giúp truy xuất lại thông tin người hiến máu và các lần hiến máu.

 • Truy xuất thông tin túi máu và kết quả xét nghiệm dễ dàng.

 • Hỗ trợ tìm kiếm, kiểm tra thông tin lần hiến máu, túi máu và kết quả xét nghiệm theo nhiều tiêu chí chọn lựa.

 • Hỗ trợ các thống kê báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm và nhiều tiêu chí chọn lựa khác.

TPH.FBlood gồm các phân hệ sau:

 • Quản lý hồ sơ hiến máu

 • Quản lý điều chế máu

 • Quản lý kho sạch

 • Thống kê, báo cáo

Mục đích sử dụng:

 • Giảm chi phí quản lý

 • Tiết kiệm không gian lưu trữ

 • Quản lý hiệu quả, tăng độ chính xác, hạn chế sai sót

 • Tìm kiếm, truy xuất thông tin nhanh chóng.

Nơi ứng dụng: Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại