Tên sản phẩm / Dịch vụ: TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH BỆNH VIỆN
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH
Mô tả sản phẩm:

ISORA [Hospital Command Center] - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH BỆNH VIỆN

Công nghệ AI hỗ trợ quá trình phân tích số liệu, đưa ra dự báo và giúp đưa ra quyết định trong việc hội chẩn, tư vấn, phân tuyến bệnh nhân hiệu quả và thời gian thực. Kết nối thông suốt các hệ thống thông tin y tế theo tiêu chuẩn HL7.

Đặc điểm nổi bật:

- Mô tả đầy đủ mọi hoạt động của bệnh viện từ chuyên môn đến hành chính

- Ghi nhận số liệu để hỗ trợ ra quyết định trong quá trình chăm sóc và phục vụ bệnh nhân

- Kết nối với các hệ thống quản lý trong bệnh viện

- Thống kê, tổng hợp số liệu theo dõi bệnh nhân giúp đưa ra dự báo để giảm thiểu các ca cấp cứu bệnh nhân nội trú

- Quản lý buồng phòng, hỗ trợ quy trình phân bổ buồng phòng nội trú hiệu quả

- Theo dõi, giám sát sự luân chuyển bệnh nhân giữa các phòng chức năng: từ tiếp đón đến khám chữa bệnh và nhập viện.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại