Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý truyền thanh cơ sở
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Hệ thống cung cấp thông tin nguồn cho đơn vị các cấp tại địa phương và thu thập dữ liệu phụ vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động thông tin cơ sở

Hệ thống thông tin nguồn cấp Tỉnh/ Thành phố bao gồm thành phần phục vụ công tác quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại Tỉnh/ Thành phố và thành phần phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu, báo cáo tình hình của hoạt động thông tin cơ sở tại Tỉnh/ Thành phố cho Hệ thống thông tin nguồn Trung ương.

Hệ thống thông tin nguồn cấp Tỉnh/ Thành phố có vai trò cung cấp thông tin nguồn cho đơn vị các cấp tại địa phương và thu thập dữ liệu phụ vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.

Hệ thống thông tin nguồn cấp Tỉnh

Hệ thống thông tin nguồn cấp Tỉnh

Tính năng nối bật

Biên tập và quản trị nội dung phát thanh.

Biên tập và quản trị nội dung bản tin điện tử.

Lập lịch và thực hiện phát thanh. Hệ thống hỗ trợ phát: bản tin thường (file mp3, wav, …); tiếp sóng các kênh số hóa; tiếp sóng FM dải tần 87-108Mhz; phát trực tiếp qua MIC cắm trực tiếp vào thiết bị; chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech); ghép nhiều file âm thanh rời thành bản tin theo thứ tự; tạo bản tin phát nối tiếp cho bản tin đã tạo.

Người dùng tại Tỉnh/huyện có thể chuyển cho đài phát thanh cấp xã để thực hiện phát thanh theo độ ưu tiên: bản tin khẩn cấp phát ngay; bản tin khẩn phát theo lịch hoặc bản tin thông thường không yêu cầu về lịch phát.

Xem lại lịch phát thanh.

Lập lịch và thực hiện đăng tải bản tin điện tử trên Bảng tin điện tử. Hệ thống hỗ trợ đăng tải nội dung video, chữ viết, hình ảnh.

Quản lý đài phát thành cấp xã.

Quản lý và giám sát thiết bị.

Báo cáo thống kê

- Đài truyền thanh cấp xã: Số lượng đài truyền thanh cấp xã trong đại bàn tỉnh/huyện; số lượng, tình trạng hoạt động của các cụm loa tại các đài truyền thanh cấp xã trên đại bàn; số lượng bản tin đã phát tại các đài truyền thanh cấp xã trên đại bàn tỉnh/huyện theo thời gian, theo lĩnh vực...

- Bảng tin điện tử công cộng: Báo cáo tình trạng hoạt động, số lượng bảng tin công công trên địa bàn tỉnh/huyện; Báo cáo số lượng bản tin đã đăng trên bảng tin điện tử công cộng trên đại bàn tỉnh/huyện theo thời gian, theo lĩnh vực...

- Gửi báo cáo về tình hình của hoạt động TTCS cho Hệ thống thông tin nguồn trung ương.

Khách hàng sử dụng

- Sở Thông tin và Truyền thông

- UBND cấp Huyện; Xã

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại