Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống Quản lý công tác nghiên cứu khoa học ngành Y tế
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Hệ thống Quản lý công tác nghiên cứu khoa học ngành Y tế hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý các hoạt động khoa học của Ngành Y tế bao gồm các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ Khoa học và Công nghệ.

Tính năng nổi bật:

- Tính chính xác

- So với việc ghi chép, lưu trữ bằng thủ công, phần mềm giúp các khâu tính toán, ghi chép và kết xuất Báo cáo chính xác hơn

- Dữ liệu đưa vào hệ thống từ một nguồn nên đảm bảo tất cả số liệu, báo cáo đều nhất quán

- Tính hiệu quả

- Với thông tin đầy đủ và luôn sẵn sàng, phần mềm giúp nhà quản lý lập kế hoạch nhanh chóng và hiệu quả

- Việc tự động hóa được các công đoạn kiểm tra, lưu trữ, tìm kiếm và kết xuất báo cáo của phần mềm sẽ tiết kiệm tối đa thời gian, nhân lực, vật lực, từ đó nâng cao năng lực hoạt động

- Tính chuyên nghiệp

- Bằng việc sử dụng phần mềm, toàn bộ hệ thống tài liệu, hồ sơ, giấy tờ đều được in ấn nhất quán theo các chuẩn mực quy định

- Tính cộng đồng

- Thông qua phần mềm, việc trao đổi thông tin, liên lạc, tham khảo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận trong tổ chức được tăng cường

- Thông qua internet, cộng đồng có thể đề xuất, góp ý kiến để nâng cao hiệu quả các đề tài nghiên cứu

- Tính minh mạch

- Thông tin về các đề tài/dự án, tiến độ thực hiện đề tài/dự án, kinh phí phân bổ,thực hiện,… được đưa ra một cách công khai, minh bạch và cập nhật  thường xuyên

Khách hàng sử dụng:

- Các Bệnh viện Trung ương

- Các Bệnh viện Đa khoa

- Các Bệnh viện Chuyên khoa

- Các Bệnh viện Cấp Tỉnh/Thành phố, Cấp Quận/Huyện

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại