Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Quản lý Tài liệu lưu trữ Bệnh viện
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Quản lý Tài liệu lưu trữ Bệnh viện giúp tin học hóa công tác quản lý tài liệu của các Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Chuyên khoa, các Trung tâm Y tế và các Cơ sở khám chữa bệnh.

Phần mềm Quản lý Tài liệu lưu trữ Bệnh viện giúp nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, từng bước tạo ra thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, bên cạnh đó nâng cao trình độ quản lý, góp phần tạo thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc của nhân viên, cán bộ với sự hỗ trợ hiệu quả của các phần mềm hoạt động trên mạng, từng bước góp phần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện.   

Tính năng nổi bật:

- Khả năng tích hợp với máy Scan giúp cán bộ lưu trữ tài liệu thực hiện các thao tác đơn giản và nhanh chóng hơn

- Tải lên và giải nén file zip. Người dùng có thể nén tất cả các tài liệu và thư mục vào 1 file nén rồi tải lên hệ thống sẽ tự động giải nén file thành các thư mục và tài liệu tương ứng

- Thực hiện chia sẻ tài liệu dễ dàng giúp người dùng có thể chia sẻ với nhau trong hệ thống để có thể sử dụng hiệu quả tài liệu

- Quản lý kho lưu trữ vật lý, hỗ trợ công tác lưu trữ lưu trữ tài liệu vật lý

- Tích hợp với các thành phần khác có liên quan của hệ thống thông tin tại cơ quan, tổ chức nhằm trao đổi thông tin

Khách hàng sử dụng:

- Các Bệnh viện Trung ương

- Các Bệnh viện Đa khoa

- Các Bệnh viện Chuyên khoa

- Các Bệnh viện Cấp Tỉnh/Thành phố, Cấp Quận/Huyện

- Các Trung tâm Y tế

- Các Cơ sở Khám chữa bệnh

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại