Tên sản phẩm / Dịch vụ: Mạng xã hội sản phẩm và tiêu dùng iCheck
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK
Mô tả sản phẩm:

Mạng xã hội sản phẩm và tiêu dùng iCheck theo đuổi việc tạo nên chuẩn mực minh bạch thông tin sản phẩm, đồng thời áp dụng công nghệ giúp người tiêu dùng tương tác trực tiếp với nhãn hàng qua việc quét mã Barcode/QRcode để tạo nên một môi trường tiêu dùng thông minh, hiện đại & an toàn.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại