Tên sản phẩm / Dịch vụ: Chuyển Đổi Số Giáo Dục Mầm Non
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm hệ thống khác
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Stedu
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Chuyển đổi số giáo dục được xây dựng và phát triển dựa trên Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Phần mềm Chuyển đổi số giáo dục là công cụ giúp bạn:

 1. Lưu trữ thống nhất tập trung
 • Phần mềm gợi ý danh mục mẫu theo chủ đề. Người dùng có thể điều chỉnh cây thư mục theo thự tế dựa trên nhu cầu của đơn vị.
 • Lưu trực tiếp hoặc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống khác.
 • Các đơn vị và cá nhân liên quan được cấp quyền có thể truy cập, sử dụng, không cần lưu trữ riêng lẻ như trước.
 1. Ký số, ký điện tử.
 • Ký số: Xác thực thông tin dựa trên các chứng chỉ (USB token) được cấp bởi Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc các nhà cung cấp có thẩm quyền khác.
 • Ký điện tử: Xác thực thông tin dựa trên ID của email cá nhân, kết hợp với các thông tin khác như chức vụ, sđt…
 1. Chia sẻ
 • Chia sẻ dữ liệu khi đơn vị được kiểm tra từ cấp Phòng/Sở. Phòng/Sở kiểm tra các báo cáo, thống kê từ thư mục được chia sẻ từ trường.
 • Chia sẻ tài liệu với các đơn vị khác.
 1. Phân công
  • Giao tiếp công việc giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới.
  • Cấp Phòng/Sở phân công công việc cho các trường. Cấp trường nộp vào báo cáo/ thống kê/ tài liệu vào thư mục được phân công.

Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới của Bộ GD&ĐT (nếu có) , tính năng, tiện ích mới của phần mềm. Đơn giá Hệ Thống: 375.000.000 đồng/hệ thống

Nơi ứng dụng: Trường mầm non, Phòng Giáo Dục, Sở Giáo Dục
Điểm đánh giá: 4,4
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại